• XinFushi Masterbatch Factory

  • Headquarters hollow plate factory

  • Xinda powder factory

  • Chengxiang NO.1 mine

  • Chengxiang NO.2 mine

  • Chengxiang NO.2 mine